Hjelp og ressurser til deg som er ekstern sensor

  • Eksamen, sensur og Inspera

    Her finner du støttemateriell for eksterne sensorer i arbeidet med eksamen og sensur i det digitale eksamensverktøyet Inspera, samt for plagiatkontrollverktøyet Urkund.

  • Slik bruker du Urkund til plagiatkontroll

    Urkund gjør det mulig å automatisk sjekke besvarelser for tekstlikhet opp mot ulike kilder. Vi har laget en kort veileder tilpasset sensur av eksamen i Inspera og et litt mer omfattende innføringskurs hvor du lærer mer om Urkund og mulighetene som verktøyet gir deg og dine studenter.

Kontakt oss

Nettsiden og nyhetsbrevet Innsikt administreres av Seksjon for UH-pedagogikk og kvalitet ved Høgskolen i Innlandet. Seksjonen ledes av professor Yngve Nordkvelle.

Vi oppfordrer alle undervisere som trenger hjelp eller veiledning i forbindelse med undervisningen om å kontakte den pedagogiske rådgiveren ved sitt fakultet:

Du kan også kontakte vår stab med faglige spørsmål: