Urkund gjør det mulig å automatisk sjekke besvarelser for tekstlikhet opp mot ulike kilder. Vi har laget en kort veileder tilpasset sensur av eksamen i Inspera og et litt mer omfattende innføringskurs hvor du lærer mer om Urkund og mulighetene som verktøyet gir deg og dine studenter.

Content #5464: You do not have permission to view this Content

Resultatene fra en Urkund-rapport kan isolert sett ikke påvise plagiat, men snarere indikere at plagiat kan ha funnet sted. Det vil alltid være opptil den enkelte sensor og fagmiljø å vurdere resultatene fra rapporten.

Sensur av hjemmeeksamen: Slik finner du resultatene fra plagiatkontrollen i Inspera

Når skoleeksamen legges til hjemmeeksamen, er det viktig at du som sensor vet hvordan du finner frem resultatene fra plagiatkontrollen når du jobber med besvarelsene i Inspera. Denne korte veilederen viser deg hvordan du gjør dette med besvarelser fra hjemmeeksamen, og med de mest brukte oppgavetypene, langsvar og fil-opplasting.

Sist endret: .