Her finner du støttemateriell for faglig tilsatte i arbeidet med eksamen og sensur, og det digitale eksamensverktøyet Inspera.

Content #5079: You do not have permission to view this Content
Content #5397: You do not have permission to view this Content

Logg inn i Inspera

Informasjon til emneansvarlige, interne sensorer og eksterne sensorer om innlogging i Inspera.

For deg som skal opprette digital eksamen

Grunnkurs i Inspera: Ofte stilte spørsmål om digital skoleeksamen Nyhet!

Ta hele kurset i Canvas eller finn frem til det spørsmålet du søker svar på her i nettleseren. Kurset er testet ut på emneansvarlige ved HINN, og dekker de viktigste behovene som har tegnet seg blant disse.

Miniguide for utforming av digital skoleeksamen Nyhet!

Denne miniguiden er for emneansvarlige som har erfaring med å opprette digital skoleeksamen i Inspera, men som trenger en rask oppfriskning.

Inspera Help Center: For emneansvarlige

Inspera lager mange gode brukerveiledninger for ulike funksjonaliteter til deg som skal opprette digital eksamen.

Skal du legge om skoleeksamen til hjemmeeksamen? Slik oppretter du hjemme-eksamen med fil-opplasting i Inspera Nyhetet!

Les om dine alternativer dersom du vurderer å legge skoleeksamen om til hjemmeeksamen.

Content #5325: You do not have permission to view this Content

For deg som skal sensurere digital eksamen

Inspera Help Center: Sensur av digital eksamen

Denne veilederen er utviklet av Inspera Help Center og viser deg hvordan du går frem for å sensurere en eksamensbesvarelse i Inspera.

Sensur av digital eksamen (PDF)

Denne veilederen er utviklet av Høgskolen i Innlandet og viser deg hvordan du går frem for å sensurere en eksamensbesvarelse i Inspera.

Video: Sensur av digital hjemmeeksamen

Denne videoen viser deg hvordan du sensurer en hjemmeeksamen med en besvarelse i Inspera.

Sensur av hjemmeeksamen: Slik finner du resultatene fra plagiatkontrollen i Inspera Nyhet!

Når skoleeksamen legges til hjemmeeksamen, er det viktig at du som sensor vet hvordan du finner frem resultatene fra plagiatkontrollen når du jobber med besvarelsene i Inspera.  Denne korte veilederen viser deg hvordan du gjør dette med de mest brukte oppgavetypene: langsvar og fil-opplasting.

Innføringskurs: Bruk av plagiatkontroll-verktøyet Urkund Nyhet!

Dette innføringskurset lærer deg hva som er forskjellen på tekstlikhet og plagiat, hvordan man setter opp plagiatkontroll i Canvas, og om hva de ulike elementene i en Urkund-rapport betyr. Med dette innføringskurset vil du kunne utnytte de mulighetene som ligger i Urkund, og bruke verktøyet sammen med kolleger og/eller studenter for å undersøke og drøfte problematikk knyttet til plagiat.

Hva gjør du hvis du mistenker fusk i en besvarelse?

Mistenker du fusk i en besvarelse, er det viktig å sikre at saksbehandlingen er i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Her finner du informasjon om høgskolens egne rutiner for saksbehandling ved mistanke om fusk.

Informasjon til dine studenter

Digital skoleeksamen ved HINN for studenter

Les om hvilke forberedelser studenten er ansvarlig for å gjøre i forkant av dagen for digital skoleeksamen.

Digital hjemmeeksamen ved HINN for studenter

Her får studenten en kort veileder i fremgangsmåten for individuelle studenter og studentgrupper som skal levere hjemmeeksamen i Inspera.

Øvrige ressurser

Her vil du finne øvrige ressurser som har ligget tilgjengelig i lengre tid og som fortsatt benyttes av enkelte ved HINN. Disse vil bli faset ut etterhvert som bruken avtar.

Oppgavetyper

Inspera Hjelp Center: Oppgavetyper

Inspera Demo: Oppgavesett med alle oppgavetyper - prøv deg som student

Video: Gjennomgang av oppgavetyper

Oppgaveutforming

Veileder: Utforming av eksamensoppgave (PDF)

Veileder: Utforming av hjemmeeksamen/innlevering (PDF)

Veileder: Regneark for planlegging av poengberegning (XLS)

Video: Kom i gang med oppgavesett og oppgaver

Video: Slik lager du vanlige tekstoppgaver / langsvarsoppgaver

Video: Slik lager du flervalgsoppgaver

Om Urkund

Veileder: The URKUND Analysis - Quick Start Guide, ny versjon (PDF)

Veileder: The URKUND Analysis, tidligere versjon (PDF)

Content #761: You do not have permission to view this Content

 

Sist endret: .