Foreløpig tidsplan for prosjektet

10.01.2018Framlegg for Administrasjonsmøte
12.01.2018Orientering for Sparebankstiftelsen
17.01.2018Seminar om internasjonalisering og vitenskapelig publisering
13.03.2018Orientering for høgskolestyret
April 2018Referansegruppen gir tilbakemelding på søknadsutkast
03.05.2018Orientering for styret
15.05.2018

Oversendelse av utkast til søknad til NOKUT (Dette er et foreløpig utkast. Tilbakemeldingen fra NOKUT er uforpliktende og skal ikke legge føringer for hva en sakkyndig komité skal mene når den skal vurdere søknaden)

06.06.2018Orientering for Sparebankstiftelsen
August 2018Tilbakemelding fra NOKUT på utkast til søknad
September 2018Allmøter/personalmøter på alle studiesteder for å orientere om status i universitetsprosjektet
30.08.2018Orientering for Sparebankstiftelsen
17.10.2018 Første behandling av utkast til søknad i høgskolestyret
22.11.2018Endelig behandling av søknad i høgskolestyret
17.12.2018Endelig søknad oversendt NOKUT
26.02.2019Orientering for høgskolestyret
02.04.2019Orientering for Sparebankstiftelsen
April 2019Søknaden administrativt godkjent av NOKUT og sakkyndig komité oppnevnt
08.05.2019Orientering for høgskolestyret - styreseminar
Juni 2019Orientering på personalmøter HINN
23.-24.09.2019Sakkyndig komité besøker HINN
08.01.2020NOKUT oversender rapport fra sakkyndig komité til HINN
02.03.2020HINN oversender tilsvar til rapport fra sakkyndig komité til NOKUT
Sist endret: .