23. og 24. september 2019 kommer NOKUTs sakkyndige komité som behandler HINNs universitetssøknaden på institusjonsbesøk. 

På denne siden samles informasjon og relevante dokumenter om institusjonsbesøket.

Søknadsprosessen

Høgskolen i Innlandet leverte søknad om akkreditering som universitet til NOKUT 17. desember 2018

I mai 2019 oppnevnte NOKUT en sakkyndig komité for å vurdere søknaden.

Sakkyndig komité kommer på institusjonsbesøk 23. og 24. september.

Dokumentasjon

HINNs søknad om akkreditering som universitet er på 350 sider. I tillegg kommer to vedleggshefter (ikke tilgjengelig på nett). 

Kapittel 1 Innledning kan være nyttig lesing for å gjøre seg kjent med bakgrunn for og oppbygging av søknaden:

Sist endret: .