I 2019 vil arbeidet knyttet til Prosjekt Universitetsakkreditering bestå av kontakt med NOKUT for evt. ettersendinger, koordinering med arbeidet med kvalitetssystemet og planlegging av sakkyndig komités besøk til høsten. 

Prosjektledelse og sekretariat

Fra 1.1.2019 er seniorrådgiver Ragnhild Narum prosjektleder for prosjektet. 

Fram til desember 2018 da søknaden ble levert NOKUT, var professor Jørgen Klein leder for prosjektet. Han og seniorrådgiver Ragnhild Narum utgjorde sekretariatet for Prosjekt Universitetsakkreditering, og det var en prosjektgruppe og en referansegruppe knyttet til arbeidet. Prosjektgruppe, referansegruppe og mandat for prosjektet fram til 31.12.2018 var:

Prosjektgruppe

 • Eva Bakøy
 • Lucrezia Gorini
 • Sigbjørn Hernes
 • Gunnar Furseth Klinge
 • Anna K. Løken
 • Astrid Sandvold

Referansegruppe

 • Professor og ph.d.-leder Martin Rønningen
 • Førsteamanuensis Mari Rysst
 • Professor Yngve Nordkvelle
 • Professor Petter Dyndahl
 • Dekan, professor og ph.d.-leder Harry Andreassen
 • Professor Eivind Skille
 • Førsteamanuensis Jens Petter Madsbu
 • Tillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund, Arild Granerud
 • Tillitsvalgt, Akademikerne, Anne S. Grønseth
 • Stipendiat, Mari Hagenlund
 • Stipendiat, Lena Lossius Westby

Prosjektets mandat

Prosjektgruppen skal utforme utkast til søknad om akkreditering som universitet for Høgskolen i Innlandet i tråd med gitte krav til søknaden. Gruppen skal framskaffe og systematisere kvalitative og kvantitative data som skal innhentes/bestilles fra fakulteter, administrasjon og eventuelle eksterne instanser.

Inkludering av folkehelse i framtidig ph.d-portefølje

Det har vært en arbeidsgruppe ledet av professor Eivind Skille under Prosjekt Universitetsakkreditering som har jobbet med inkludering av folkehelse i framtidig ph.d-portefølje. Den har fullført sitt kortsiktige arbeid og levert en delrapport. Det videre arbeidet har blitt et eget prosjekt i samarbeid med Sykehuset Innlandet. 

Les rapporten fra arbeidsgruppen om hvordan folkehelse kan bidra til å forsterke eksisterende ph.d.-programmer ved HINN. 

Sist endret: .