Høgskolen i Innlandet jobber med en revidert søknad om å bli universitet. Søknaden blir sendt i løpet av 2022.

Etter mange års hardt og målrettet arbeid kunne endelig rektor Kathrine Skretting overlevere Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT. (Foto: Jørgen Klein)

Rektor Kathrine Skretting overleverer Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT i desember 2018. (Foto: Jørgen Klein)

Forrige gang HINN søkte universitetsstatus, var i desember 2018 da rektor Kathrine Skretting overleverte søknaden om akkreditering til tilsynsdirektør Øystein Lund i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

En sakkyndig komité nedsatt av NOKUT konkluderte i juni 2020 med at HINN tilfredsstilte kravene til akkreditering på ti av 13 punkter. Komiteen mente imidlertid at HIN ikke nådde helt opp til de formelle kravene på tre av punktene.

Ny og forbedret søknad

Siden juni 2020 har høgskolen jobbet med å forbedre søknaden og dokumentasjonen som følger med. 

Det arbeides ut fra en plan om å levere en ny søknad i 2022.

Arbeidet skjer i tett samspill og dialog med fakulteter og administrative enheter ved HINN.

Dokumenter i saken

HINNs søknad fra 17. desember  2018: 

 

Rapport fra Nokut sin sakkyndige komité:

https://www.nokut.no/nyheter/sakkyndig-komite-hinn-oppfyller-ikke-kravene-for-a-bli-universitet/

 

HINNs uttalelse til rapport fra sakkyndig komité:  

https://www.inn.no/content/download/177860/3042411/file/Vedlegg%20Uttalelse%20fra%20HINN_03032020.pdf

 

Pressmelding fra Nokut om avslag på søknaden:

https://www.nokut.no/nyheter/nokut-har-avslatt-hogskolen-i-innlandets-universitetssoknad/

Sist endret: .