Utredning om fremtidens utdanningsbehov innenfor jordbruk – informasjon om bakgrunn, status og videre arbeid.

Status per oktober 2019

Saken vedrørende landbrukutdanningene ved HINN ble sist behandlet i styret 22/11 - 2018.

Videre oppfølging gjøres nå av fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB).

 

 

 

Sist endret: .