Du finner mye informasjon om Høgskolen i Innlandet på inn.no. Her publiseres informasjon knyttet til interne prosesser og prosjekter.

Sist endret: .