TSD er en portalløsning for sikker innsamling, bearbeiding og lagring av forskningsdata som kan benyttes for utvalgte student- og forskningsprosjekter. 

HINN har skrevet under tjenesteavtale med Universitetet i Oslo om leveranse av «Tjenester for sensitive data (TSD)» fra og med 1.1.2019. TSD er et fullt sett med tjenester, fra innsamling av data, til analyse, behandling og lagring, i sikre omgivelser.

TSD oppfyller personvern- og helseforskningslovenes strenge krav til behandling og lagring av spesielle kategorier (sensitive)  forskningsdata. Alle student- og forskningsprosjekter som skal behandle spesielle kategorier data må som hovedregel benytte TSD.

Studenter oppfordres primært å unngå å samle inn spesielle kategorier data, enn å måtte opprette prosjektplass i TSD.  Uansett har alle, studenter som ansatte, en plikt til først å vurdere behovet for innsamling av slike data.

«If your project involves the processing of special categories of data, it is more likely to raise significant ethics issues. You must therefore justify the inclusion of this kind of data in your project» (European Commission DG Research&Innovation (2018-11) «Ethics and data protection»)

TSD er med andre ord ment for data som skal tas ekstra godt vare på.   Det er prosjekter som godkjennes av Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller i mange tilfeller fra NSD Personvernombudet. Det kan også gjelde for andre data med sikringsbehov som for eksempel  forretnings-/forsvarshemmeligheter og biologiske- og geografiske data om rødlistete planter og dyr.

Dataene i TSD kan gjennomgå de samme prosesser og analyser, inkludert tungregning, som andre data. En del programvare er tilgjengelig som standard i TSD og de fleste lisensierte programvarer vil være tilgjengelig for HINN-brukere etter avtale. «Nettskjema» er integrert som standard programvare i TSD. 

TSD-tilgangen vil som utgangspunkt vare like lenge som prosjektperioden som er oppgitt til REK, NSD o.a.   

Hvordan få tilgang til TSD som ansatt? 

  1. Lokal forhåndsvurdering: Meld fra om mulig behov for prosjektplass i TSD til anne.lofthus@inn.no 
  2. Innhent godkjenning for forskningsprosjektet fra NSD Personvernombudet, REK eller Datatilsynet. Beregn 1-2 mnd saksbehandlingstid eller
  3. Dersom slik godkjenning ikke er relevant, må det redegjøres skriftlig for behovet for ekstra databeskyttelse. Vil bli lagt ved søknaden i punkt 4.
  4. Søk UiO/USIT om tilgang. Følg trinnene beskrevet HER 

Forskere og studenter som har meldt prosjekter til NSD Personvernombudet og fått kategorisert sin datainnsamling som  sensitive (særlige/spesielle) opplysninger, vil bli kontaktet av HINNs FoU-administrasjon dersom henvendelse om TSD-tilgang uteblir. Det samme gjelder for alle helseprosjekter meldt til REK. 

Hvordan få tilgang som student? 

Ta kontakt med veileder som igjen kontakter  anne.lofthus@inn.no . Ett masterkull kan ha en felles prosjektmappe i TSD og avtales spesifikt. For vårsemesteret 2019 må behov meldes snarest. For høstesemesteret 2019  meldes dette innen medio august, gjerne før. 

 

Når prosjektplass i TSD er opprettet, henvises primært dine spørsmål direkte til UiO/USIT 

«Quick Guide» for pålogging og oppsett av TSD-konto (HINN) 

TSD User Guide

TSD Support

Eller ta kontakt lokalt (se informasjonsboks)

Sist endret: .