Intervju som metode er vanlig i bachelor- og masterprosjekter. Opptak av stemmer regnes alltid som personopplysning og utløser meldeplikt til NSD Personvernombudet. Her må du redegjøre for hvordan du skal ta opp og lagre intervjuene på en forsvarlig måte. Å benytte seg av egen pc/mac og smarttelefon kan KUN tillates dersom  høgskolens studenter følger disse rutinene:  

​ 

Sist endret: .