Ansatte ved Høgskolen i Innlandet har tilgang til spørreskjemaverktøyet «Nettskjema» ved oppgaveskriving eller undervisning.

Sist endret: .