HINNs FoU-utvalg er et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder HINNs forskningsvirksomhet, det kunstneriske og det faglige utviklingsarbeidet og ph.d. utdanningene.

Informasjon om mandat og utvalgets medlemmer finner du her. 

Den sentrale FoU-administrasjonen har sekretærfunksjonen.

Kontakt utvalgssekretær Marte Tøndel dersom du ønsker å være tilhører til et møte.

Alle innkallinger og protokoller ligger tilgjengelig i høgskolens arkiv- og saksbehandlingssystem Public360 under saksnummer 18/03913.

Sist endret: .