Som forsker må man ha et bevisst forhold til de ulike etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeidet, så som redelighet, habilitet og uavhengighet. HINN ønsker medarbeidere og studenter med høy etisk bevissthet.

Det finnes en rekke lover, regelverk og retningslinjer som regulerer hvordan forskning skal gjennomføres og gjøres tilgjengelig. I tillegg til norsk og internasjonal lovgivning følger HINN ICJME-anbefalinger (også kalt Vancouver-reglene) og De nasjonale forskningsetiske komiteers anbefalinger. . I tillegg gjelder både de etiske reglene for statstjenesten og HINN sine egne etiske regelverk for medarbeidere og studenter ved institusjonen.

Lover som regulerer forskning (Lovdata)

Sist endret: .