I 2020 kan Innlandet få sitt eget universitet. Her ligger informasjon om Høgskolen i Innlandets videre arbeid med oppfølging av universitetssøknaden som ble overlevert NOKUT i desember 2018. 

Etter mange års hardt og målrettet arbeid kunne endelig rektor Kathrine Skretting overlevere Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT. (Foto: Jørgen Klein)

Etter mange års hardt og målrettet arbeid kunne rektor Kathrine Skretting overlevere Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT i desember 2018. (Foto: Jørgen Klein)

Last ned søknaden her

Det videre arbeidet med søknaden er organisert i Prosjekt Universitetsakkreditering med seniorrådgiver Ragnhild Narum som prosjektleder fra 1. januar 2019. 

17. desember 2018 overleverte rektor Kathrine Skretting Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT. 

- Prosessen mot et eget universitet i Innlandet har gått over flere tiår, inkludert fusjonen mellom to tidligere separate høgskoler. Kort oppsummert har prosessen medført betydelig faglig styrking og muliggjort den søknaden som leveres i dag. Hele regionen vår har støttet oss, og våre egne medarbeidere har arbeidet hardt, dedikert og målrettet. I og med overleveringen av søknaden er en milepæl nådd, det medfører følelser, både av takknemlighet og spenning, sa rektor Kathrine Skretting ved overleveringen.

Søknaden er utarbeidet i tett samspill og dialog med enhetene ved HINN, og svært mange medarbeidere har bidratt i de ulike delene av søknadsarbeidet. 

Les mer om prosjektets organisering.

Les mer om søknadsprosessen.

Sist endret: .