I 2020 kan Innlandet få sitt eget universitet. Her ligger informasjon om Høgskolen i Innlandets arbeid med universitetssøknaden som ble overlevert NOKUT 17. desember 2018.

Arbeidet med søknaden har vært organisert i Prosjekt Universitetsakkreditering. Prosjektleder er førsteamanuensis Jørgen Klein som var prorektor fram til 31.12.2017 som sammen med seniorrådgiver Ragnhild Narum har utgjort sekretariatet for prosjektet. 

Søknaden har blitt utarbeidet i tett samspill og dialog med enhetene ved HINN, og svært mange medarbeidere har bidratt i de ulike delene av søknadsarbeidet. 

Les mer om prosjektets organisering.

Les mer om søknadsprosessen.

Sist endret: .