I 2020 kan Innlandet få sitt eget universitet. Her ligger informasjon om Høgskolen i Innlandets (HINN) arbeid med universitetssøknaden som skal sendes NOKUT innen desember 2018.

Arbeidet med søknaden er organisert i Prosjekt Universitetsakkreditering. Prosjektleder er førsteamanuensis Jørgen Klein som var prorektor fram til 31.12.2017 som sammen med seniorrådgiver Ragnhild Narum utgjør sekretariatet for prosjektet.

I tillegg til sekretariatet består prosjektgruppa av Lucrezia Gorini (internasjonalisering), Sigbjørn Hernes (bibliotek), Gunnar Furseth Klinge (internasjonalisering), Anna K. Løken (bibliotek) og Astrid Sandvold (studie).

Prosjektgruppen skal lede arbeide fram mot søknad om akkreditering som universitet for HINN i tråd med gitte krav til søknaden. Søknad skal sendes innen 31.12.2018 (overgangsordningen). 

Les mer om prosjektets organisering.

Det er Kongen i statsråd som vedtar om en institusjon skal få endret status. For å kunne søke Kunnskapsdepartementet om endret status må institusjonen først ha en institusjonsakkreditering fra NOKUT. Institusjonen søker NOKUT om akkreditering og evalueres i henhold til krav.

Les mer om søknadsprosessen.

Sist endret: .